Facebook
NAGYKUTASközség hivatalos honlapja

Felhívások

Bursa Hungarica pályázati kiírás

PÁLYÁZATI KIÍRÁS


Nagykutas Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve kiírja 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók („A” típusú pályázat) és felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok („B” típusú pályázat) számára a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan.


A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet, illetve Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásról, a gyermekvédelmi ellátásokról és a szociális szolgáltatásokról szóló 2/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete szolgál. A pályázat beadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges. A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázatra azok a nagykutasi lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben nappali tagozatos hallgatók és a képzési keretidőn belül folytatják tanulmányaikat. Pályázhatnak továbbá a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló nagykutasi lakóhellyel rendelkező középiskolások. Az önkormányzat rendelete értelmében hátrányos helyzetű az a pályázó, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum összegének 300 %-át, vagyis a 85.500 forintot.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2017. november 7. A beérkezett pályázatokat az önkormányzat bírálja el 2017. december 7-ig.
 pályázattal kapcsolatban további részletes információ: www.nagykutas.hu, illetve a www.emet.gov.hu oldalon, illetve a Zalaszentiváni Közös Önkormányzati Hivatal Nagykutasi Kirendeltségén (Nagykutas, Fő u. 21.).


Ferenczné Baumgartner Éva s.k.
polgármester

PÁLYÁZATI KIÍRÁS letöltése

"A" típusú pályázati kiírás

"B" típusú pályázati kiírás