Nagykutasi Települési Értéktár

2017-10-13Felhívás a Nagykutasi Települési Értéktár létrehozásáról.

FELHÍVÁS
(pdf letöltés)

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Nagykutas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényben, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendeletben biztosított lehetőséggel élve 2017. október 10-én tartott ülésén a Nagykutasi Települési Értéktár létrehozásáról döntött és megválasztotta a Nagykutasi Települési Értéktár Bizottságot.

A Nagykutasi Települési Értéktár a Nagykutas területén fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény lesz, melynek feltöltésében bárki részt vehet. Egyelőre még üres az értéktárunk, ezért felkérem a tisztelt lakosságot, hogy közösen töltsük meg tartalommal.

Az értéktár létrehozatalának célja:

  • • számba venni, dokumentálni értékeinket annak érdekében, hogy ebből egy közös nyilvántartás, adatbázis készüljön;
  • • a gyűjtőmunkát a lehető legszélesebb körre kiterjeszteni;
  • • létrehozni és közkinccsé tenni a helyi jelentőségű nemzeti értékek gyűjteményét;
  • • gondoskodni az értékek megismertetéséről;
  • • gondoskodni az értékek fennmaradásáról, védelméről.

A magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet értelmében a helyi önkormányzat közigazgatási területén fellelhető, illetve az ott létrehozott nemzeti érték felvételét a települési, tájegységi vagy megyei értéktárba bárki írásban kezdeményezheti az adott érték fellelhetőségének helye szerint illetékes önkormányzat polgármesteréhez címzett javaslatában.

A javaslatot a kormányrendelet 1. melléklete szerint kell elkészíteni és elektronikus úton vagy postai út esetén elektronikus adathordozón mellékelve kell benyújtani.

A javaslatnak tartalmaznia kell:

  • • a javaslattevő adatait,
  • • az értéktárba felvenni javasolt nemzeti érték adatait,
  • • az értéktárba felvenni javasolt nemzeti érték fényképét, vagy audiovizuális-dokumentációját,
  • • a Hungarikum törvényben való megfelelést (a nemzeti érték mibenlétét) valószínűsítő dokumentumokat, valamint
  • • szakértő, illetve szakmai vagy civil szervezet támogató, vagy ajánló levelét.

A javaslattételre vonatkozó nyomtatvány letölthető Nagykutas Község Önkormányzat honlapjáról (www.nagykutas.hu). Az elkészített javaslatokat elektronikusan a polgarmester@nagykutas.hu e-mail címre vagy postai úton a 2017. október 31. napjáig lehet eljuttatni Nagykutas Község Önkormányzat címére (Nagykutas Község Önkormányzata, Ferenczné Baumgartner Éva polgármester, 8911 Nagykutas, Fő u. 21.)

A beérkezett - formai és tartalmi szempontból hiánytalan - javaslatokat a Települési Értéktár Bizottság bírálja el.

Nagykutas, 2017. október 11.

Ferenczné Baumgartner Éva

polgármester

ÉRTÉKTÁR JAVASLAT nyomtatvány letöltés